Терморегулатор"PHILIPS KS 4150"

PHILIPS KS 4150 икономичен регулатор в пластмасов корпус формат 96x96 мм за общопромишлено измерване.Работи с термосонда Pt 100 от 0-200гр.