Терморегулатор"COMECO-RT18"

Фиксиран вход ON/OFF и ПИ закон със самонастройка
1 релеен изход
4 DIN размера
 
RT18 е микропроцесорен контролер с фиксиран вход за
температурни сензори и линейни сигнали. Уредът е снабден с 3-раз
ряден цифров дисплей и 1 релеен изход. Предлага се в най-употребяван
ите корпуси за панелен монтаж. Освен по двупозиционен закон, RT18
може да управлява своя изход и по ПИ закон със самонастройка, която е идеално
решение при работа с неизвестни обекти като гарантира много добра
точност на регулиране. Надеждната работа при електромагнитни
смущения правят RT18 широко приложим в индустриални условия