Терморегулатор"COMECO-RT 180"

2 универсални входа:RTD, ТД, U, I, pH
до 2 релейни изхода
изол. RS485 интерфейс
2 DIN размера

2 канален програмируем контролер RT180

RT180 предлага изключително удобно и евтино решение
за реализация на двукръгови системи за управление в 1 обект или 2
близки обекта.Универсалните програмируеми входове създават удобст
во при промяна на сензора и дават възможност да се осъществяват най-разнообразни
комбинации от входове и технологични величини за регулиране. С помощта
на RT180 може лесно да се измерва и регулира температурна разлика
(вариант 'D'), рН и температура (вариант 'P'), относителна влажност по метода
на "сухия" и "мокрия" термометър (вариант 'R') и в случаи, когато с 1 уред
се измерват и контролират 2 параметъра на процеса.Всичко това прави
RT180 широко приложим за индустриални и лабораторни цели.