Оптикоелектронни датчици,дифузни

Оптикоелектронни датчици,дифузни,модел ODDххХ31ххL
Технически данни
 
-Захранващо напрежение                                      12....24V ( 10....30V ) DC
-Максимален ток на комутация                             200mA DC
-Максимален ток на консумация                          40 mA
-Максимална честота на превключване             100Hz
-Температура на експлоатация                            -10...+550С