Оптико-електронен датчик "Matsushita"MP-D70P

Оптичен датчик MP-D70P, дифузен, 100-240V ac/dc, обхват 700 мм,
с релеен изход 1 превключващ 3А