Оптични датчици рефлекторни

Оптични датчици рефлекторни,тип ODR
-Захранващо напрежение                                   12.....24V ( 10........30V ) DC
-Максимален ток на комутация                         200mA DC
-Максимален ток на консумация                      40mA
-Максимална честота на превключване         100Hz
-Температура на експлоатация                        -10...+550C
-Степен на защита                                                IP65