Идуктивен датчик за постоянен ток

Идуктивен датчик за постоянен ток,тип IDT..14...1L

-Захранващо напрежение                                                           10....30V DC
-Собствена консумация                                                               < 15mA
-Максимално приложено напрежение на изхода                +35V DC
-Максимална честота на превключване                                   100Hz
-Максимално остатъчно напрежение                                       <1.5V
-Максимален изходен ток                                                             200mA
-Повторяемост на точката на включване                                 < 5%Sn
-Температура на експлоатация                                                  -20...+800C
-Степен на защита                                                                          IP67