Идуктивен датчик за постоянен ток

Идуктивен датчик за постоянен ток,тип ID

-Захранващо напрежение                                                  10....30V
-Пулсации на захранващото напрежение                      до10%
-Консумиран ток без товар                                                 до15mA
-Максимален изходен ток                                                   200mA
-Остатъчно напрежение                                                     <1.6V
-Хистерзис                                                                               <10%Sn
-Повторяемост на точката на включване                        <5%Sn