Безконтактни индуктивни датчици

Безконтактни индуктивни датчици за постоянен ток с конектор модел М1-18.20.КС и Р1-18.20.КС