Пускател звезда-триъгълник 63А

Пускател ПЗТ 63Е, звезда-триъгълник, 380 V / 50 Hz, IP43, РТБ 25-40А; ЕАЗ Пловдив