Пресостат HED 20 A31 / 200, Wadovice,

Пресостат HED 20 A31 / 200, Wadovice, реле за високо налягане, пресостат 200 атмосфери

HED 20 A31 / 200, Wadovice, пресостат,
Диапазон на настройка: от 0 до 20 MPA,
( 0 - 200 bar, атмосфери ). С ключ за секретно заключване.