ПЕП,ПГП - 63А

Пакетни прекъсвачи 63А - обикновени и реверсивни

ПГП  63 - 20 , 63А  3х380V  50Hz

ПЕП  63 - 20 , 63А~380V