Редуцил вентил Metal Work

Редуцилвентил с филтър до 12 bar