Пневматичен разпределител - Хидравлика

Пневматичен разпределител - Хидравлика тип РХ1044100 220V 50Hzq
Pmax 32MN/mq IP54