Манометри ф60

Манометри ф60 с резба 12х1,5 за измерване на налягане

Разполагаме със следнита манометри:

Манометри ф40 0-1,6 атм.
Манометри ф60 0-1,6 атм.
Манометри ф60 0-4 атм.
Манометри ф60 0-6 атм.

Манометри ф60 0-10атм.
Манометри ф60 0-16 атм.
Манометри ф60 0-25 атм.
Манометри ф60 0-40 атм.
Манометри ф60 0-60 атм.
Манометри ф60 0-100 атм.
Манометри ф60 0-160 атм.
Манометри ф60 0-250 атм.