Контактни манометри ф160

Контактни манометри ф160 с резба 20х1,5
Контактен манометър ф160 0-6 атм.
Контактен манометър ф160 0-10 атм.
Контактен манометър ф160 0-40 атм.
Контактен манометър ф160 0-100 атм.
Контактен манометър ф160 0-400 атм.