Краен изключвател - "ВК-200"

Краен изключвател - "ВК-200" 6А