Краен изключвател - "КБ-11-ВЛ"

Краен изключвател - "КБ-11-В" - 2,5А
Краен изключвател - "КБ-11-ВЛ" - 2,5А с ролка