Контактор V 13D

Контактор 40 А с напрежение на бобината 48 V