Контактор ПМЕ-211

Контактор руски 25 А с напрежение на бобината 110 и 127 V