Контактор ПМЕ-071-Э

Контактор руски 3А с напрежение на бобината 110 и 127 V