К 6Е ; КП 0 ; КВ 0

Производител: ЕАЗ - Пловдив
С бобини на 24,36,42,110,127,220,380V