Термометър с дълга сонда

Термометър - 0 - 800С
Термометър - 0 - 1200С
Термометър - 0 - 1500С