Кантал

Кантал,кръгъл и плосък
Кантал - ф 0,20 мм2
Кантал - 0,25 мм2
Кантал - 0,40 мм2
Кантал - 0,50 мм2
Кантал - 2,5 мм2