Инвертори

Честотни инвертори за промяна на оборотите на двигател
 - 0,75 kW
 - 1,1 kW
 - 7,5 kW