Брояч на импулси БЕ-1Р

Брояч на импулси БЕ-1Р, 12 и 24V =,
електромеханичен, с ръчен бутон за изчистване;
български; тип БЕ-1Р-6; 16 и 25 имп/сек;
константа 1 импулс = 1 единица
захранващ импулс 12 и 24V DC